आं मोजां मोन्नाय दोँबा मेथाइ

आं मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनो।
बांसिन बर’ आरो हिन्दी मेथाइखौनो खोनासङो।
मेथाइ मुलुगाव बर’ मेथाइनि दावगानाय लासै लासै बारागायसिनो दं।
आंनि गोसो आरो गोरबोजोँ मोजां मोननाय देग्लायनि साबसिन दोँबा मेथाइफोरा गाहायाव होनायफोरानो।

1.खैना
2.गोमोहाब्बाय आं
3.गोसो आंनि
4.फट खेबनो
5. गोसोनि खोथा

Advertisements